Kontaktinformasjon

Styret 2019/20:
Navn
Rolle
Telefon
Epost
Ragnhild Myhrvold Leder 41476485 ragnhild20@hotmail.com
Kjetil Kringen Nestleder 40068456 kjetil.kringen@gmail.com
Tor Helland Økonomiansvarlig 90839997 tor@helland.org
Sigrunn Bentsen Styremedlem 91379504 sigrunnhb@hotmail.com
Tor-Arne Hestnes Styremedlem 90185737 90185737@online.no
Jostein H. Kvikstad Varamedlem 99621191 jostkvik@gmail.com

Trenere/Lagledere G/J 7:

Navn Rolle Telefon Epost
Jostein H. Kvikstad Trener 99621191 jostkvik@gmail.com

Trenere/Lagledere G/J 9:

Navn Rolle Telefon Epost
Kjetil Kringen Trener 40068456 kjetil.kringen@gmail.com

Trenere/Lagledere G/J 11:

Navn Rolle Telefon Epost
Mathias Nilsen Trener 95456538 mathiasss.n@gmail.com

Trenere/Lagledere G/J 13-15:

Navn Rolle Telefon Epost
Tor-Arne Hestnes Trener 90185737 90185737@online.no
Trenere/Lagledere Senior Herre:
Navn Rolle Telefon Epost
Jostein Kvikstad Lagleder 99621191 jostkvik@gmail.com
Kim Arne Østby Trener 92821722 oestby13@gmail.com

Trenere/Lagledere Senior Dame:

Navn Rolle Telefon Epost
Ragnhild Myhrvold Støttekontakt 41476485 ragnhild20@hotmail.com
Kim Arne Østby Trener 92821722 oestby13@gmail.com

Trenere/Lagledere GJEDDER: (mosjonister)

Navn Rolle Telefon Epost
Bjørn Romskaug Kontaktperson 95981277 bjorn.romskaug@eidsivaenergi.no

Dommere:

Navn Rolle Telefon Epost
Kim Arne Østby Dommer/dommeransvarlig 92821722 oestby13@gmail.com
Raymond Park Lyseng Dommer 92887746 Raymond.park.lyseng@hamar.kommune.no
Ragnhild Myrvold Dommer 41476485 ragnhild20@hotmail.com
Vincent Kronqvist Dommer kronqvist.vincent@gmail.com

For feil på nettsiden eller endring av informasjon, kontakt: Tor Helland – tor@helland.org